Beder Kirke
Navne og adresser
Menighedsråd
Gudstjenester, møder og koncerter
Focus på Menigheden
Aktiviteter i kirke og sognegård
Folkekirken
Søndre Provsti
Århus Stift
Kirkeministeriet
Bibelselskabet
Lokal Hukommelse

Beder kirke - din kirke

De fleste mennesker ved, at Dåb, Vielse, Begravelse og Gudstjeneste har noget med kirken at gøre. Eller kan have det. Men Beder kirke – din kirke er meget mere end det. For en del mennesker er det et problem at komme til Gudstjeneste. Derfor kører der Kirkebil, og det koster ikke noget. Se nærmere under Gudstjenestelisten eller i Kirkenyt vores kirkeblad. Det er en del af Fællesbladet.

Kirkebilen kører også til vores Mandagstræf. Det foregår den første mandag i de fleste af årets måneder. Vi samles kl. 14.30 i Sognegården, hvor vi synger, hører foredrag af forskellig slags, drikker kaffe, snakker sammen og slutter ca. 16.45. Der er teleslynge i Sognegården, ligesom i kirken. Det koster ikke noget at være med, men man skal selv huske brød til kaffen. Nogle aftener i vinterens løb er der en række spændende Foredrag. Vi udgiver en lille brochure to gange om året med oplysninger om Foredrag og Mandagstræf.

Det kan ske, at man har brug for at tale præsten. Det kalder man Sjælesorg. Det kan ske i præstegården, i hjemmet eller så mange andre steder. Det kunne være på et sygehus. Jeg har mit ugentlige Sygehusbesøg på Odder sygehus. Jeg kommer også gerne på andre sygehuse, men der skal jeg have en henvendelse.

I forbindelsen med Gudstjenesten har vi med visse mellemrum Kirkekaffe. Så mødes vi efter Gudstjenesten i Sognegården til et hyggeligt samvær over en kop kaffe og et rundstykke. Det er omtalt under Kalenderen eller vil stå omtalt i Kirkenyt, hvornår vi har kirkekaffe.

Engang var det ikke så ualmindeligt, at der var Nadver i hjemmet. Det sker stadigvæk, at jeg kaldes ud til dette.

Den første tirsdag i hver måned (næsten) er der Gudstjeneste på Eskegården. I begyndelsen var det kun for beboerne, men nu er det også for andre. Se under gudstjenestelisten, hvornår det er.

I årets løb har vi nogle Specielle gudstjenester. De kan dels ligge på høj messens plads, dels på andre tidspunkter. Det drejer sig om familiegudstjenester, langfredag, alle helgen, påskens læsninger, de 9 læsninger, kyndelmisse, for at nævne de fleste. (Se eventuelt under specielle gudstjenester!)

På den mere musikalske side har vi Kirkekoncerter, hvor der almindeligvis er gratis adgang. Da kirken har en meget fin akustik, betyder det, at rummet er med til at give nogle fine oplevelser.

Endelig skal nævnes Sangaften, også kendt under betegnelsen SYNGMED, hvor vi samles i sognegården og synger fra højskole- sangbogen. For det meste er det den sidste søndag i måneden.

Det er i meget korte træk noget af det, Beder kirke, - din kirke står for. Der er mere. Når det kan lade sig gøre, skyldes det, at frivillige gør en indsats. De er både i og uden for menighedsrådet. Kom og vær med på den ene eller anden måde. Der er også plads til dig.

Med venlig hilsen
K. Klausager Sørensen
Sognepræst


Ansvarlig for kirkens hjemmesider: Kjeld Ottosen
Opdateret 21. oktober 2000